Sprzedaż polis ubezpieczeniowych

figurki zielonego i czerwonego auta

Zajmujemy się sprzedażą polis ubezpieczeniowych, a także ich obsługą posprzedażową Zapewniamy produkty dopasowane do Państwa potrzeb w zakresie ochrony, a także wysokości składki. Zawsze przedstawiamy kilka oferty do porównania ze sobą, przystępnie wyjaśniamy, co je różni i, jakie dają korzyści. Zapraszamy do naszego biura, gdzie zawsze znajdziesz polisę ubezpieczeniową na preferencyjnych warunkach.

 

ikona tarcza

Ubezpieczenia na życie

Oferujemy ubezpieczenia na życie, które umożliwiają wypłatę świadczenia w razie Państwa śmierci lub innych losowych zdarzeń, takich jak m.in. narodziny dziecka, śmierć małżonka/małżonki lub trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem. Polisy na życie są dostępne w wariancie grupowym – oferta skierowana dla pracodawców i osób, które zatrudniają w swoich firmach – oraz indywidualnym.

ikona auto

Ubezpieczenia komunikacyjne

W naszej agencji zakupią Państwo ubezpieczenia komunikacyjne. Zapewniamy atrakcyjne oferty obowiązkowej polisy OC z uwzględnieniem zniżek za bezszkodową jazdę. Oferujemy także dobrowolne polisy AC, NNW i assistance. Dzięki tym opcją uzyskają Państwo wsparcie finansowe ze strony ubezpieczyciela np. w razie zniszczenia pojazdu przez osoby trzecie, awarii samochodu na drodze, a także rozstroju zdrowia doznanego w wypadku lub kolizji.

ikona ludzik

Ubezpieczenia indywidualne

Mogą u nas Państwo zakupić ubezpieczenia indywidualne na życie lub NNW. Pierwsze z wymienionych to przede wszystkim zabezpieczenie dla bliskich w razie Państwa śmierci. Tego rodzaju polisy z reguły mają górną granicę wieku, jeśli chodzi o zawarcie umowy. Ubezpieczenia NNW natomiast nie mają tego rodzaju limitów. Zapewniają one wypłatę odszkodowania za skutki zdrowotne, gdy ulegną Państwo nieszczęśliwemu wypadkowi.

ikona trzy ludziki

Ubezpieczenia grupowe

Ubezpieczenia grupowe również dotyczą polis na życie i NNW. Ofertę grupowych ubezpieczeń na życie przygotowujemy dla firm i instytucji, które chcą zapewnić swoim pracownikom atrakcyjną ochronę na wypadek zdarzeń losowych. Grupowe NNW to z kolei propozycja kierowana między innymi do przedszkoli, szkół, uczelni – mogą do nich przystąpić podopieczni oraz studenci tego typu placówek. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania spersonalizowanej oferty polis grupowych.

ikona banknot

Ubezpieczenia finansowe

W ramach ubezpieczeń finansowych przygotowaliśmy oferty związane między innymi z ubezpieczeniem kredytu. Ponadto w tej grupie znajdują się produkty skierowane do klientów biznesowych, czyli gwarancje ubezpieczeniowe. Stanowią one zabezpieczenie finansowe związane z zapłatą wadium, należytym wykonanie kontraktu/umowy, zwrotem zaliczki, a także właściwym usunięciem wad i usterek.

ikona dom

Ubezpieczenia majątkowe

Oferty ubezpieczeń majątkowych, które przedstawiamy, to przede wszystkim polisy na dom i mieszkanie. Obejmują one ubezpieczenie nieruchomości od różnych ryzyk, między innymi pożaru, zalania, kradzieży oraz przepięcia. Zakres ubezpieczenia można dowolnie poszerzać o dodatkowe klauzule. Ochronie podlegają zarówno elementy stałe – mury, okna, dach, drzwi – jak i ruchome, czyli całe wyposażenie domu lub mieszkania.

ikona teczka

Ubezpieczenia firm

Ubezpieczenia firm to oferty skierowane do wszystkich przedsiębiorców. Dysponujemy dużym wyborem ubezpieczeń majątku firmowego – budynków, sprzętu, maszyn – od różnych ryzyk, a także flot pojazdów. Oferujemy między innymi OC komunikacyjne, OC przewoźnika, a także OC zawodowe dla różnych branż. Wypłata odszkodowania w razie nieprzewidzianych sytuacji pozwala zachować płynność finansową prowadzonego biznesu.

ikona serce

Ubezpieczenia zdrowotne

Ubezpieczenia zdrowotne to wsparcie finansowe na przykład na wypadek ciężkiego zachorowania. Tego rodzaju polisy polegają także na możliwości korzystania z prywatnej opieki medycznej oraz wizyt u specjalistów niemal od ręki. Zapewniamy różnorodne pakiety skierowane zarówno do klientów indywidualnych, jak i zakładów pracy. Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem w Malborku w celu uzyskania szczegółowej wyceny.